کارشناس فروش

شرایط احراز

  • شناخت مراحل فروش و تامین
  • پیگیری و مذاکره تلفنی
  • حفظ ارتباط موثر با مشتریان
  • تنظیم قرارداد اعتباری برای مشتریان با هماهنگی مدیر فروش
  • توانایی برقراری ارتباط موثر و کار گروهی، رعایت نظم انفرادی و سازمانی

ارسال رزومه

demo-attachment-2307-Half_Circle_Lines

در صورت عدم داشتن رزومه می توانید فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.