کارشناس حسابداری

شرایط احراز

ارسال رزومه

حداکثر اندازه فایل: 10 MB.

در صورت عدم داشتن رزومه می توانید فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.

مشخصات متقاضی

تاریخ تولد
وضعیت نظام وظیفه
آیا سابقه پرداخت بیمه دارید؟
نحوه آشنایی با ما

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
نام مرکز آموزشی
معدل
 
نوع همکاری

سوابق شغلی

سازمان
سمت
مدت همکاری
آخرین حقوق دریافتی
علت قطع همکاری
 

میزان آشنایی با زبان های خارجه

نام زبان
میزان تسلط
 

میزان آشنایی با نرم افزارها

نام نرم افزار
میزان تسلط